Speech Gerard Kleisterlee AVA 2-11, 31 maart 2011


Gesproken woord heeft prioriteit

March 31, 2011

Ook van mijn kant hartelijk welkom op deze algemene vergadering van aandeelhouders. De afgelopen 12 maanden stonden bij Philips voor een groot deel in het teken van overgang. Macro-economisch, de overgang van pril herstel na de diepe recessie naar een periode van gematigde groei, zij het nog steeds met een aantal grote onzekerheden. In de ontwikkeling van Philips, de overgang van Vision 2010 naar Vision 2015, het strategisch programma dat we in september vorig jaar met U deelden. En niet op de laatste plaats de overgang aan de top van ons bedrijf waar in de afgelopen maanden een nieuwe ploeg zich heeft voorbereid, een ploeg die, na Uw instemming, de volgende fase in de ontwikkeling van Philips zal leiden. De afgelopen jaren hebben we gezamenlijk, onder soms moeilijke economische omstandigheden, de fundamenten gelegd voor een succesvolle toekomst. De diepe recessie van de kredietcrisis ligt achter ons. Ik ben ervan overtuigd dat U, onze aandeelhouders, als ook onze klanten, onze medewerkers en onze samenleving nu de vruchten zullen plukken van onze recente inspanningen.

 

De fundamenten zijn immers sterk. We hebben een goed gebalanceerde, evenwichtige portefeuille aan activiteiten op het gebied van gezondheid en welbevinden, die goed aansluit bij essentiële, globale ontwikkelingen in onze samenleving: de behoefte aan kwalitatief hoogwaardige, betaalbare gezondheidszorg; het toenemend besef van het belang van een gezonde levensstijl in harmonie met onszelf en onze omgeving; de noodzaak om veel zuiniger om te gaan met energie zonder op de kwaliteit van ons bestaan te hoeven inleveren.

 

Door organische groei en gerichte overnames hebben we als Philips leidende posities in een indrukwekkende serie producten en diensten, wat ons helpt bij het beschermen en verbeteren van onze marges. We zijn wereldwijd een leider in bijna twee-derde van onze product-markt combinaties en hebben een uitstekende marktpositie in opkomende markten, de groeimarkten van de toekomst, waar wij inmiddels al een derde van onze omzet boeken.

 

De kracht van het Philips merk geeft veel van de activiteiten in onze portefeuille een streepje voor in de harde strijd met concurrenten. De waarde van het Philips-merk steeg afgelopen jaar met 7% tot 8,7 miljard dollar en is nu twee maal zo hoog als in 2004, toen we “sense and simplicity” als merkpositionering lanceerden.

 

Ons leiderschap in duurzaamheid bewijst zich steeds meer als een van de motoren achter onze groei. Het aandeel van duurzame producten in onze totale omzet nam toe tot 38% in 2010. Tot 2015 zullen we minstens 2 miljard euro investeren in duurzame innovatie, verspreid over onze drie sectoren.

 

Onze ruim 119.000 medewerkers zijn hoog gemotiveerd om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. De productiviteit per medewerker nam in 2010 met maar liefst 20% toe, terwijl we met onze Employee Engagement Index een fantastische score van 75 bereikten, het hoogste cijfer ooit. En met onze sterke balans en efficiënte wereldwijde infrastructuur stellen wij onze marktteams in staat om tegen de laagst mogelijke kosten hun klanten te bedienen.

 

Dat is onze kracht, dat is het fundament voor Philips’ volgende fase.

 

Tegen deze achtergrond waren onze resultaten over 2010 bemoedigend.

 

We maakten goede vooruitgang in het bereiken van ons strategisch doel om een wereldwijd leidend merk te worden in het domein van gezondheid en welbevinden. Onze vergelijkbare omzet groeide met ruim 4% tot 25,4 miljard euro en we behaalden een onderliggende winstmarge van 10,5%, het beste percentage van de afgelopen tien jaar en veel hoger dan de 6,4% van 2009.

 

Alle drie sectoren behaalden een winstmarge die in lijn is met Vision 2010, het strategische programma dat we in 2007 bekend maakten.

 

In Healthcare nam onze omzet op vergelijkbare basis toe met 4%, met name gedreven door een toename in omzet in onze thuiszorg business en patiënten zorg en klinische informatica. De onderliggende marge kwam voor Healthcare uit op een respectabele 14,7%. Dit betekende dat de totale bedrijfswinst van Healthcare in 2010 voor het eerst de mijlpaal van een miljard euro passeerde

 

Bij Consumer Lifestyle bedroeg de vergelijkbare groei in 2010 1%. Terwijl we gezonde groei zagen bij Health & Wellness en persoonlijke verzorging, nam de omzet licht af in onze audio en video business. De onderliggende marge kwam uit op 7,9%. Dit cijfer was weliswaar in overeenstemming met onze doelstelling uit Vision 2010, maar werd gedrukt door de resultaten in onze televisie-business, die voor het hele jaar op verlies uitkwamen. Met name in de tweede helft van het jaar vielen omzet en marges bij deze business tegen, onder meer door hoge voorraadniveaus in de detailhandel en een dieper dan verwachte dip na het WK voetbal.

 

Bij Lighting bedroeg de toename van de omzet op vergelijkbare basis een fraaie 9%. De verkoop van LEDs groeide met maar liefst 79% en bedroeg in 2010 al 13% van de totale omzet van Lighting. Ook in de automobielsector zagen we krachtig herstel. Daarentegen bleef de aanhoudende tegenwind in de bouwwereld op onze omzet drukken. Net als bij Healthcare lag ook bij Lighting onze percentuele groei in opkomende markten in de dubbele cijfers. De onderliggende marge van 12,8% bij Lighting was sterk, zeker gezien de nog steeds moeilijke omstandigheden in sommige belangrijke markten.

 

Wat betreft onze Management Agenda 2010 hebben we het merendeel van de doelstellingen gerealiseerd. Zoals u kunt zien in de eerste kolom, Drive Performance, zijn we er ook afgelopen jaar in geslaagd om de kosten te beheersen en om onze cash flow te laten groeien. We wisten onze omzet te verhogen, maar minder dan we zelf hadden gewild.

 

In de kolom Accelerate Change gaat het om klantgerichtheid en om motivatie van onze werknemers. Voor wat betreft onze medewerkers noemde ik de goede score op de Employee Engagement Index al. Qua klantgerichtheid hebben we de afgelopen jaren al veel vooruitgang geboekt, maar het kan en moet nog veel beter. De Net Promotor Score meet het antwoord op een simpele vraag: “Zou u dit product of dit bedrijf aanraden aan uw vrienden of collega’s?”. Hoewel het aantal Philips units met een absolute leiderschap score toenam, daalde de gecombineerde score voor leiderschap en co-leiderschap licht, dus zijn we niet helemaal tevreden.

 

Ook in de laatste kolom, Implement Strategy, boekten we goede vooruitgang. We groeiden flink in opkomende markten en in de productmarkten waar we onze toekomstige groei moeten behalen, zoals thuiszorg bij Healthcare en Health & Wellness bij Consumer Lifestyle. Ook duurzaamheid droeg goed bij aan onze groei. We realiseerden veel doelstellingen uit ons EcoVision4 programma vroegtijdig en hebben daarom inmiddels ons EcoVision5 programma gelanceerd. De vooruitgang in consumer luminaires was daarentegen onvoldoende. Tot slot, we slaagden er niet in om onze televisie-business winstgevend te maken. Het oplossen van dat probleem is een topprioriteit voor het management. En dat is na het persbericht van afgelopen maandag, waarin we melding maken van een verlies van maximaal EUR 120 million bij TV in het eerste kwartaal, alleen maar toegenomen. In januari, bij de publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal, zeiden we al dat de voorraadniveaus in het retailkanaal en bij ons zelf voor wat tegenwind zouden zorgen in het eerste deel van het jaar. De prijsdruk in de TV industrie is ongekend en dat in een industrie die sowieso al gekenmerkt wordt door hevige concurrentie.

 

Ondanks de groeivertraging in de tweede helft van het jaar was 2010 al met al een bevredigend jaar met een mooi resultaat. Op basis van deze resultaten en ons vertrouwen in de toekomst van Philips stellen wij U voor het dividend voor 2011 op te hogen tot 75 eurocent per aandeel, 5 cent meer dan in 2010. Als U deze verhoging accepteert, betekent het dat ons dividend in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld is, van 36 naar 75 cent.

Zoals ieder jaar delen wij ook vandaag weer de slide waarin we vergelijken hoe onze Total Shareholder Return eruit ziet over de laatste drie jaar ten opzichte van deze peer group. Zoals u ziet staan wij in de periode 2007-2010 op plaats 8, net als in de periode 2006-2009. Daarmee zijn wij natuurlijk niet tevreden. De koersontwikkeling in 2010 plaatste ons ook op de 8de plek in onze peer group. Vorig jaar was er een duidelijk verschil tussen de eerste en tweede helft van 2010 – dat gold voor onze resultaten, maar zeker ook voor de koersontwikkeling van ons aandeel. Steeg de koers in de eerste helft van 2010 nog met 15%, waarmee we een prachtige eerste plek in de peer group bereikten; een koersdaling van 7% in de laatste zes maanden was het gevolg van zwakkere resultaten in de tweede helft van 2010, met name door een verslechtering in de TV business.

 

Dames en Heren,

 

Met Vision 2015 heeft Philips een strategische visie die duidelijk de weg wijst naar groei. Vision 2015 geeft aan hoe we voort kunnen bouwen op de fundamenten die we de afgelopen jaren hebben gelegd. Ten opzichte van Vision 2010 betekent Vision 2015 dan ook geen revolutie, maar een evolutie, een logische overgang nu we de economische recessie goed hebben doorstaan.

 

Onze ambities zijn duidelijk. Philips wil een wereldwijde leider zijn in het domein van gezondheidszorg en welzijn. Dat betekent dat we het voorkeursmerk moeten worden in een meerderheid van de markten waar we ons binnen dit domein op richten. Dat is dan ook een van onze prioriteiten. Daarnaast willen wij ten volle de mogelijkheden benutten van onze duidelijke portefeuille-keuzen waarmee wij nu actief zijn in markten die sneller groeien dan de economie als geheel. Bovendien zijn dat markten waar we al diverse leidende posities hebben die we verder uit kunnen bouwen. Ook willen we blijven leiden op het gebied van duurzaamheid. En, trouw aan de traditie van Philips, vinden we het erg belangrijk dat wij breed worden gezien als een onderneming die een positieve invloed heeft op het leven van klanten en van de samenleving als geheel.

 

Deze prioriteiten vertalen zich in een aantal financiële doelstellingen waarbij groei centraal staat. Op vergelijkbare basis willen we dat onze omzet de komende vijf jaar gemiddeld per jaar minstens 2 procentpunt sneller groeit dan de reële groei van de wereldeconomie. Daarbij willen we onze EBITA marge de komende vijf jaar verder uitbouwen naar 10% tot 13% van de omzet.

 

Op de slide kunt U aan de rechterkant zien waar de groei in iedere sector vandaan moet komen in de komende jaren. Deze doelstellingen zijn zeker ambitieus, maar haalbaar, omdat we in markten opereren die bovengemiddelde groei zullen laten zien. In al onze sectoren hebben we al geïdentificeerd waar we met name kunnen groeien. Denk aan thuiszorg in Healthcare, of aan Health & Wellness in Consumer Lifestyle, of aan LEDs in Lighting.

 

Gezien onze kracht kunnen we met vertrouwen een toekomst van verdere groei tegemoet zien. Dat is ook de inzet van onze Managementagenda voor 2011. Een agenda die continuïteit en consistentie uitstraalt en die samen met de nieuwe bestuurders van de onderneming is opgesteld. Ik zal er dan ook niet te lang bij stilstaan. Sneller groeien; marktaandeel winnen; inzetten op opkomende markten; nog meer klantgericht opereren; nog sneller onze ideeën omzetten in producten die de markt kunnen veroveren. U ziet dat onze ambitie zich ook weerspiegelt in de Managementagenda voor 2011.

 

Dames en Heren,

 

Ik ga afronden. Dit is de laatste keer is dat ik hier als bestuursvoorzitter van Philips op de AVA het woord voer. Mijn lange, enerverende en buitengewoon mooie Philips periode zit er op. Deze prachtige onderneming viert dit jaar haar 120ste verjaardag. Ik ben er enorm trots op dat ik gedurende de laatste 10 jaar leiding heb mogen geven aan dit bedrijf. Veel veranderingen in tien jaar, maar wat is gebleven is de missie van Philips, namelijk om de wereld te voorzien van zinvolle producten en oplossingen. Die missie staat ook in 2011 nog recht overeind. Ik hoop dat Philips, nu 120 jaar jong, ook in de toekomst aan die missie zal vasthouden, in het belang van alle stakeholders.

 

Ik wil hier vandaag graag alle Philips-medewerkers bedanken voor hun steun en inzet het afgelopen decennium. Samen hebben we Philips de afgelopen tien jaar getransformeerd. We zijn veel klantgerichter geworden, we hebben een radicaal ander portfolio dat beter aansluit bij de groeikansen van de toekomst. We hebben duurzaamheid tot een vanzelfsprekendheid in Philips’ zakendoen gemaakt. We hebben de kracht van ons merk verder versterkt. We hebben acquisities succesvol geïntegreerd in onze Philips-onderneming. Onze financiële positie is sterker, onze winststroom stabieler. In dit verband wil ik speciaal ook Pierre-Jean Sivignon van harte bedanken, die vandaag met mij voor het laatst hier achter deze tafel zit. Pierre-Jean is instrumenteel geweest in het veranderingsproces van de afgelopen jaren. Hij was een CFO op wie ik blindelings kon vertrouwen. Pierre-Jean, it was a pleasure to work with you and I wish you all the best for the future!

 

Na deze vergadering treedt een nieuw management team aan. Frans van Houten en Ron Wirahadiraksa nemen het roer over als CEO en CFO. Pieter Nota zal als leider van Consumer Lifestyle onze Raad van Bestuur gaan versterken. Ik wens Frans en zijn collega’s veel succes en ik ben ervan overtuigd dat Philips onder zijn leiding en met de vernieuwde Raad van Bestuur een goede toekomst tegemoet gaat.

 

Ook onze Raad van Commissarissen krijgt een nieuwe voorzitter in de persoon van Jeroen van der Veer. Hij zal het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen ongetwijfeld met succes vervullen. Mijn dank gaat uit naar Jan Michiel Hessels die 12 jaar lang een bekwaam, zorgvuldig en kritisch commissaris van onze onderneming is geweest, de laatste 3 jaren als een voorzitter die ons met raad en daad ondersteunde.

 

Tot slot wil ik natuurlijk U, onze aandeelhouders, bedanken voor het vertrouwen dat U de afgelopen tien jaar in mij gesteld heeft. Ondanks dat wij het U niet altijd even makkelijk hebben gemaakt, weet ik dat velen van U ons door dik en dun hebben gesteund. Daarvoor mijn oprechte dank en waardering. Ik zal het regelmatige contact met U als aandeelhouder van Philips in de toekomst missen. Net zoals ik Philips, onze klanten en onze medewerkers zal missen. Vanaf morgen ga ik mijn aandacht meer op andere zaken richten, maar na 37 jaar Philips zal deze onderneming altijd een bijzondere plaats voor mij blijven innemen.

 

Ik dank U voor uw aandacht.