Global

Speech Frans van Houten AVA 2012, 3 mei 2013


Gesproken woord heeft prioriteit

May 3, 2013

  • https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/speeches/20130503-AGM-Frans-van-Houten-Dutch.html Link copied

1.   Introductie

 

Dames en heren,

 

Ook van mijn kant heet ik U van harte welkom op deze algemene vergadering van aandeelhouders.

 

Philips heeft in 2012 prima vooruitgang geboekt en de resultaten laten zien dat ons meerjarige transformatieprogramma Accelerate! goed op gang is gekomen. Door het programma kunnen we in belangrijke markten over de hele wereld nieuwe innovaties sneller introduceren en in lokale markten nog sneller een hogere waarde realiseren.

 

Onze prestaties in 2012 maken, wat mij betreft, duidelijk dat Philips goed op koers ligt naar een uitstekende en succesvolle toekomst. En dat is, zeker in een tijd met moeilijke economische omstandigheden in West Europa en Noord Amerika, goed nieuws. Accelerate! is pas twee jaar bezig en we gaan nog veel meer laten zien.

 

En waarom denk ik dat Philips zo veel potentie heeft? We nemen toonaangevende posities in op het gebied van gezondheidszorg, verlichting en welzijn van consumenten. De snel groeiende vraag naar betaalbare gezondheidszorg, de noodzaak om zuiniger met energie om te gaan, de behoefte aan persoonlijk welzijn en andere wereldwijde trends en uitdagingen bieden ons geweldige kansen in zowel gevestigde als groeimarkten.

 

En wij kunnen concurreren in die markten op grond van onze kwaliteiten, die wij onze CAPs noemen: capabilities, assets and positions. Philips heeft getalenteerde en betrokken medewerkers, een buitengewoon innovatievermogen en uitstekende marktkennis in Healthcare, Consumer Lifestyle en Lighting. En het Philips-merk is ijzersterk. Ook zijn we actief in meer dan 100 landen en heeft Philips een gezonde balans.

 

Accelerate! stelt ons in staat om op de belangrijke markten over de hele wereld nieuwe innovaties sneller te realiseren. Dat is een essentieel onderdeel van hoe Philips zich kan en moet onderscheiden, zeker in een wereld waarin de concurrentie, vanuit met name het Verre Oosten, moordend is.

 

Waar wij ons nog moeten verbeteren is op het gebied van operational excellence: sneller handelen, efficienter handelen, meer ondernemend handelen. Dat weten we. En dit is precies hetgeen Accelerate! aanpakt. Het is daarom dat wij wel eens spreken van een “case of self help” omdat wijzelf immers deze zaken kunnen oplossen.

 

En we doen dit met een duidelijk doel voor ogen: onze missie is de wereld door innovatie gezonder en duurzamer te maken. Wij willen in 2025 jaarlijks het leven van 3 miljard mensen verbeteren. Wij vinden dit zeer inspirerend. Helemaal als ik zie dat in 2012 onze innovaties al 1,7 miljard mensen hebben bereikt. In 2012 hebben wij opnieuw onze EcoVision doelstellingen behaald. En in 2012 investeerden wij een recordbedrag in groene innovaties, haalden wij 45% van onze omzet uit groene producten en in de afgelopen vijf jaar zijn we er in geslaagd onze “carbon footprint” met 25% te verminderen. Onze voortdurende inspanningen op dit gebied werden erkend toen we voor het tweede jaar op rij uitgeroepen werden tot ‘Supersector leader’ in de Dow Jones Sustainability Index.

 

2.   Accelerate! werkt

 

Zoals ik al zei, is ons Accelerate! programma, waar we in 2011 mee zijn gestart, goed op gang gekomen. Wellicht even een korte opfrisser: Accelerate! bestaat uit vijf belangrijke elementen:

 

1. het verbeteren van onze de klantgerichtheid [customer centricity]


2. het investeren in markten en producten, die ons winstgevende groei opleveren [resource to win]


3. het optimaliseren van onze hele waardeketen van idee tot product of dienst [end-2-end] gebruik makend van methodes zoals LEAN, en 6Sigma, en ondersteunt door een real-time automatiseringssysteem.


4. het veranderen van de cultuur naar een high-performance cultuur [culture]


5. en het het verlagen van onze overheadkosten door middel van een simpeler operating model. Met een totaal aan besparingen van EUR 471 miljoen in 2012 liggen we vóór op schema.

 

Al deze projecten zijn erop gericht om van Philips een innovatief bedrijf te maken dat klantgerichter, flexibeler, ondernemender en sneller is. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een ondernemingsmodel dat op duurzame wijze waarde creëert, duidelijk is gedefinieerd en gemakkelijk is te herhalen, zodat het wiel niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden, en wij sneller en effectiever kunnen handelen. Dit ondernemingsmodel noemen wij het Philips Business System, ofwel PBS.

 

Er is nog veel werk aan de winkel om Philips echt fundamenteel te veranderen, maar ik zie verandering als iets goeds. En met mij ook de rest van onze medewerkers, zoals ook blijkt uit onderzoeken die we onder onze werknemers uitvoeren. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende tijd dankzij Accelerate! verdere voortgang gaan boeken wanneer we onze waardeketen verder gaan vereenvoudigen en er uiteindelijk maar vier zogeheten ‘Lean’ bedrijfsmodellen overblijven.

 

We nemen gerichte maatregelen om onze brutomarges te verbeteren in 2013 en de jaren daarna. In dit kader gaan we onder meer de industriele en distributiecapaciteit van Lighting en Healthcare efficienter inrichten, onze inkoop effectiever maken en zogenaamde ”value engineering” stimuleren waardoor onze producten nog concurrerender. In 2012 hebben we in dit kader bijvoorbeeld een aanzienlijke vermindering van onze voorraden gerealiseerd, en daar gaan we dit jaar mee door.

 

We werken op hetzelfde moment aan een bedrijfscultuur waarin besluiten veel sneller worden genomen, we veel ondernemender zijn en iedere markt individueel benaderen. En dat uiteraard onder strikte naleving van onze Algemene Gedragscode. Tenslotte willen we ons beloningssysteem verder aanpassen, in lijn met onze focus op duurzame groei en meer waardecreatie.

 

Philips heeft een sterk management bestaande uit mensen met vijf verschillende nationaliteiten, waaronder twee vrouwen, afkomstig van vier continenten. Ik ben trots op dit bijzonder diverse team.

 

3.   Innovatie als motor

 

Dames en heren, Philips is groot geworden door ondernemerschap en innovaties. Innovatie is het DNA van Philips. Met innovaties willen we ons onderscheiden, creëeren we waarde en kunnen we groeien en inkomsten genereren om zo te kunnen blijven investeren in weer nieuwe innovaties.

 

Gezien het cruciale belang van innovatie voor het succes van Philips hebben we in 2012 onze investeringen in Research & Development dan ook verhoogd van EUR 1.6 miljard naar EUR 1.8 miljard, ofwel 7.3% van de totale omzet. Van de R&D investeringen werd in 2012 een kleine EUR 600 miljoen geïnvesteerd in groene innovatie.

 

En ik wil graag een aantal mooie en baanbrekende voorbeelden met u delen.

In Healthcare speelt innovatie een enorm grote rol. Door te weten wat medische experts nodig hebben om patienten beter en sneller te kunnen behandelen kunnen wij veel waarde creëeren, voor ziekenhuizen en patienten.

 

Zo hebben wij vorig jaar in Afrika de ClearVue ultrasound familie  geïntroduceerd die perfect aansluit bij lokale behoeftes voor oplossingen die hoge kwaliteit combineert met de juiste functionaliteit en het juiste prijspunt. En dat zorgt er voor dat lokale ziekenhuizen onze producten en diensten afnemen.

 

Een tweede voorbeeld is dichter bij huis en laat zien hoe wij een antwoord proberen te vinden op de vraag hoe ziekenhuizen bezig zijn zich te organiseren rondom patienten, in plaats van disciplines, zoals in het verleden de standaard was. In het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven is vorig jaar een baanbrekend Vrouw Moeder Kind-Centrum geopend. Het centrum verlegt de standaard voor de wijze waarop klinische zorg aan moeder en kind wordt verIeend. In het centrum wordt namelijk integrale gezinsgerichte zorg verleend aan ouders en hun pasgeboren kind, zowel vóór, tijdens als na de bevalling, evenals ondersteuning bij borstvoeding en bij ontslag uit het ziekenhuis. Het centrum is alleen mogelijk door de geavanceerde technologie van Philips. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld patientbewakingsapparatuur voor moeder en kind, echografie- systemen die gebruikt worden tijdens en na de bevalling, en oplossingen die de ontwikkeling van te vroeg geboren kinderen stimuleren.

 

Dan Consumer Lifestyle. Onze benadering van planning, investeringen en het managen van prestaties per business market combinatie (BMC) heeft de collega’s bij deze sector in staat gesteld om nog sneller met producten, zoals electrische tandenborstels, keukenapparaten en scheerapparaten, te komen die lokaal aanslaan in de verschillende landen in de wereld.

 

Een voorbeeld: Sinds 2010 is het aantal productintroducties op het gebied van keukenapparaten verviervoudigd. De multicooker in Rusland is een prachtig voorbeeld, een product dat aansluit bij de culinaire behoeftes van Russische huishoudens. Een tweede voorbeeld is de soepmaker die het erg goed doet in verschillende Europese landen. Philips innovaties zorgen er zo voor dat mensen gemakkelijker gezond eten thuis bereiden. Dankzij deze aanpak van innovatie groeien we in deze businesses nu al meerdere kwartalen met 10%.

 

Een ander voorbeeld betreft scheerapparaten. Toen we in China zagen dat er behoefte was aan nieuwe scheerapparaten met lagere prijspunten, hebben we die heel snel ontwikkeld en tevens onze end-to-end waarde keten compleet aangepast om dit produkt op concurrerende wijze op de markt te brengen. In combinatie met een bredere distributie leidde dit in 2012 tot de verkoop in China van meer dan 10 miljoen scheerapparaten in minder dan een jaar tijd. Daarmee hebben we een aanzienlijk marktaandeel in dit segment gepakt, terwijl we wel gewoon de hoge winstgevendheid hebben kunnen vasthouden.

 

En dan Lighting. Als wereldleider in verlichting is het niet meer dan logisch dat wij hier voorop lopen met innovaties, want dat is de olie in de motor voor toekomstige LED-toepassingen. We zijn dan ook trots op de introductie van de Philips Hue, ons persoonlijk LED-verlichtingssysteem met WiFi-bediening. Misschien heeft U de Hue al voor de vergadering gezien, maar zo niet, dan wil ik U dat zeer aanbevelen. Met de Philips Hue wordt er sfeer thuis gebracht!

 

Een paar weken geleden maakte we een nieuwe doorbraak in LED-verlichting bekend. Onderzoekers van Philips hebben een TLED-prototype ontwikkeld -- ter vervanging van TL-verlichting -- die een recordoutput van maar liefst 200 lumen per watt aan wit licht van hoge kwaliteit produceert. Dit prototype TLED-lamp is tweemaal efficiënter dan voorgaande lampen en halveert in feite het energieverbruik.

 

Tot slot wil ik nog een voorbeeld aanhalen van hoe wij innovatief meedenken met klanten. Vorige maand werd het gerenoveerde Rijksmuseum officieel heropend. Als founder en één van de leidende partners in de renovatie hebben we nauw samengewerkt met het museum aan het verlichtingsontwerp, met een sterk accent op de beleving van de kunst door de bezoekers en het behoud van de kunstwerken. Met een oppervlakte van meer dan 9.500 vierkante meter en 7.500 verlichte kunstwerken is het de grootste museumruimte die ooit is verlicht met LED. Een project waar we enorm trots op zijn! En inmiddels komen van uit de hele wereld telefoontjes binnen met verzoeken van andere musea voor informatie over deze innovatieve en duurzame manier van verlichting.

 

4. 2012 resultaten


Waar   hebben al die stappen toe geleid in 2012 als we naar onze resultaten kijken?

 

Onze vergelijkbare omzet steeg in 2012 met 4%, ondanks de aanhoudend moeilijke economische omstandigheden en zwakte op de markten, met name in de Verenigde Staten en Europa. Onze groeiregio’s waren in 2012 goed voor 35% van onze omzet, tegen 33% in 2011. Daarmee leverden deze regio’s opnieuw een aanzienlijke en grotere bijdrage aan de omzetgroei.

 

De onderliggende winstgevendheid van onze activiteiten is verbeterd dankzij omzetgroei en de hogere productiviteit en lagere kosten. De behaalde EBITA werd negatief beïnvloed door diverse lasten, waaronder die voor herstructuringen. En we hebben ons rendement op het geïnvesteerd vermogen aanzienlijk verbeterd.

 

De sector Healthcare heeft in 2012 goed gepresteerd, met een vergelijkbare omzetgroei van 6% en – zeer belangrijk – een verbeterde winstgevendheid bij het onderdeel Imaging Systems.

 

Lighting liet opnieuw een zeer aanzienlijke stijging van de omzet van LED-producten zien met maar liefst 41%. De sector boekte vooruitgang bij het aanpakken van ondermaats presterende bedrijfsonderdelen. De onderdelen Lumileds en Consumer Luminaires waren in het vierde kwartaal van 2012 beide weer winstgevend.

 

De groeiactiviteiten binnen de sector Consumer Lifestyle, te weten Personal Care, Health & Wellness en Domestic Appliances, hebben een degelijke groei gerealiseerd, mede dankzij substantiele bijdragen van bedrijven die we in 2011 in groeiregio’s, zoals China en India, hebben aangekocht.

 

De herinrichting van de portfolio van Consumer Lifestyle is een belangrijke stap in de transformatie van Philips. In 2012 werd het Philips-onderdeel Television ondergebracht in een joint venture met TPV. Dit werd in hetzelfde jaar gevolgd door de aankondiging van een distributieovereenkomst met Funai voor de businessgroep Lifestyle Entertainment in Noord-Amerika.

 

In januari 2013 maakten we bekend een overeenkomst te hebben getekend met Funai voor de overdracht van de onderdelen Audio, Video, Multimedia en Accessoires. Deze overeenkomst benut de sterke punten van beide ondernemingen om een sterkere marktpositie te verkrijgen voor Philips-producten op het gebied van Audio/Video Entertainment. We bieden zo continuiteit aan onze klanten maar genereren ook voor Philips inkomsten uit merklicenties. Tegelijkertijd is de focus op de groeikernen binnen CL verbeterd en dit leidt tot veel betere resultaten.

 

Na deze strategische stappen in Consumer Lifestyle is het dan ook logisch dat we naar onze naam hebben gekeken: Koninklijke Philips Electronics.  Hoewel we een trotse geschiedenis hebben in consumentenelectronica en Philips TV’s gewoon te koop blijven, is dit volgens ons het juiste moment om “electronics” uit onze naam te halen. Dat willen we vandaag dan ook aan u voorstellen: Koninklijke Philips, de innovatie leider op het gebied van gezondheidszorg, energiezuinige verlichting en consumenten welbevinden. Ziet u, dat klinkt goed.

 

Als teken van ons vertrouwen in de toekomst van Philips stellen we de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om het dividend dit jaar  te handhaven op EUR 0,75 per gewoon aandeel, naar keuze uit te keren in contanten of aandelen.

 

In 2012 zijn we doorgegaan met de uitvoering van ons aandelen inkoopprogramma, met een totale waarde van EUR 2 miljard. Eind 2012  was dit programma, dat gericht is op een meer efficiente balans, voor 73% gerealiseerd en aan het einde van het eerste kwartaal van 2013 stond de teller voor het inkoopprogramma op 86%.

 

5.  Q1 resultaten en vooruitzichten voor 2013

 

Dan wil ik nu even kijken naar het eerste kwartaal en de vooruitzichten.

 

Zoals we al verwacht hadden zijn we het jaar met een bescheiden vergelijkbare groei van 1% begonnen. Onze operationele winst, exclusief herstructuring en acquisitie-gerelateerde kosten, is in het afgelopen kwartaal sterk gestegen en was 31% hoger dan in hetzelfde kwartaal van het vorig jaar. Wat mooi is dat alle drie de sectoren hebben bijgedragen aan deze toegenomen winst.

 

De groei kwam dit kwartaal met name van onze consumentenproducten, waar de vergelijkbare omzet met 10% toenam. Het zijn onze nieuwe keukenproducten, nieuwe electrische tandenborstels en nieuwe scheerapparaten die voor deze groei hebben gezorgd. Ook zijn we weer duidelijk gegroeid in wat wij de groeimarkten noemen zoals bijvoorbeeld China, het Midden Oosten en ook in Afrika.

 

Onze medische divisie heeft nog steeds last van het feit dat ziekenhuizen in met name de Verenigde Staten en Europa heel terughoudend zijn met nieuwe investeringen. Onze Licht divisie heeft te maken met een zwakke markt waarin weinig wordt geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie van bestaande kantoren en huizen. Maar dat gaat niet ten koste van de groei van onze LED verkopen; dit kwartaal verkochten we 38% meer LED-gerelateerde verlichting dan in hetzelfde kwartaal van 2012. Het Rijksmuseum hier in Amsterdam is daar een voorbeeld van, maar ook de metro van Parijs wordt met Philips LED’s verlicht.

 

Wat betekent dit voor de vooruitzichten voor de rest van het jaar? We verwachten nog steeds dat de eerste helft van 2013 weinig groei zal laten zien, met name door moeilijke marktomstandigheden, in het bijzonder in Europa en de VS. Maar we houden vast aan het halen van onze financiele doelstellingen.

 

Twee jaar geleden hebben we doelstellingen vastgesteld voor de periode 2011 - 2013: 4-6% vergelijkbare omzetgroei, een gerapporteerde EBITA marge in een bandbreedte van 10 tot 12% en een Return on Invested Capital, of ROIC, van 12-14%.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat het transformatie programma Accelerate! haar vruchten begint af te werpen en dat we ondanks de huidige economische omstandigheden nog veel meer potentieel zien om onze resultaten verder te verbeteren. Om dit te concretiseren, zullen we in September van dit jaar met nieuwe doelstellingen voor de volgende jaren komen.


6.   Conclusie

 

Dames en heren,

 

We hebben in 2012 aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar er is nog veel werk te doen om het volledige potentieel van Philips te realiseren en om ons bedrijf concurrender, klantgerichter, flexibeler en ondernemender te maken.

 

We hebben er alle vertrouwen in dat de gekozen strategische koers de juiste is en Accelerate! is het juiste platform voor de uitvoering van onze plannen. In alle drie onze sectoren worden aantrekkelijke nieuwe producten en diensten op de markt gebracht. En het Philips Business System geeft ons het ondernemingsmodel om effectief waarde te creeren voor onze aandeelhouders. En dat zal de aandelenkoers zeker ten goede komen!

 

Mede namens de Executive Committee wil ik al onze medewerkers danken voor hun inzet en de manier waarop zij de transformatie en nieuwe bedrijfscultuur omarmen. Ik wil tevens onze klanten en andere belanghebben, met name onze aandeelhouders, bedanken voor hun aanhoudende steun.

 

We zullen blijven werken aan een excellente bedrijfsvoering en investeren in innovatie en verkoopkanalen om te komen tot winstgevende groei. Innovatie en ondernemerschap zijn de motor van Philips. Dat was bij de start 122 jaar geleden het geval, en dat is in 2013 ook nog zo.

 

Laat ik afsluiten met het volgende. Vorige maand was ik in Eindhoven om daar het Philips Museum te openen, samen met, inmiddels, prinses Beatrix. Zoals U misschien weet, ben ik niet het type dat sentimenteel terugkijkt. Ik kijk liever vooruit, naar stappen die we vandaag kunnen en moeten zetten die een impact hebben op de innovaties van morgen. En het museum doet precies dat: het verbindt verleden, heden en toekomst met behulp van prachtige verhalen, producten en uniek beeldmateriaal en ik kan U een bezoek dan ook van harte aanbevelen! Het museum laat namelijk zien waar ambitieus ondernemerschap en innovatie ons gebracht hebben en zullen brengen, net als de video die ik U in enkele ogenblikken wil laten zien.

 

Dank U voor uw aandacht.

 

Click here to read the English version of the speech
  • https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/speeches/20130503-AGM-Frans-van-Houten-Dutch.html Link copied

Presentation slides

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.