Global

Speech Frans van Houten, Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2014, 1 mei 2014


Gesproken woord telt

May 1, 2014

  • https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/speeches/20140501-AGM-Frans-van-Houten-Dutch.html Link copied

1. Inleiding

 

Dames en heren,

 

Welkom op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

 

Dit is de derde vergadering waarop ik u mag toespreken. In de afgelopen drie jaar hebben we hard gewerkt en we hebben samen vele positieve en ook enkele negatieve ontwikkelingen meegemaakt.

 

In 2013 hebben we opnieuw goede vooruitgang geboekt, en ik ben ervan overtuigd dat we deze koers in de toekomst kunnen voortzetten om het potentieel van Philips volledig te benutten. Dit vertrouwen wordt op geen enkele manier beïnvloed door onze teleurstellende algehele resultaten in het eerste kwartaal van 2014, waarbij moet worden aangetekend dat deze resultaten onder lastige economische omstandigheden zijn behaald. Dit benadrukt alleen maar dat we nog veel werk moeten verrichten.

 

In de komende circa 20 minuten wil ik u bijpraten over ons Accelerate!-programma en de centrale rol die innovatie speelt bij onze activiteiten. Daarna zal ik onze resultaten over 2013 en het eerste kwartaal van 2014 bespreken, evenals de vooruitzichten voor de rest van dit jaar.

 

Sinds mijn benoeming tot bestuursvoorzitter in 2011 heb ik meerdere malen gezegd dat Philips veel onbenut potentieel bezit. En dat is nog steeds mijn vaste overtuiging. Waarom? Omdat Philips een breed opererend technologiebedrijf is met een leidende positie in de domeinen gezondheid, verlichting en welzijn van consumenten, en omdat we een uitstekende uitgangspositie hebben om te profiteren van zogeheten ‘megatrends’.

 

We zien de vraag naar betaalbare gezondheidszorg snel toenemen als gevolg van een groeiende en vergrijzende bevolking. Daarom ontwikkelen we technologieën die de zorg betaalbaarder maken, met betere resultaten voor patiënten. In reactie op de stijgende vraag naar energiezuinigere technologieën richt onze sector Lighting zich onder meer op energiezuinige LED-verlichtingsoplossingen die de wereld duurzamer maken. En de toegenomen aandacht voor gezondheid en welzijn biedt geweldige mogelijkheden voor onze sector Consumer Lifestyle.

 

We beschikken thans over een dynamisch portfolio van 40 bedrijfsonderdelen, waarbij we ongeveer 70 procent van onze omzet genereren op aantrekkelijke zakelijke markten met aansprekende ‘profit pools’.

 

In dat kader hebben we geconcludeerd dat we ons onderdeel voor audio, video, multimedia en accessoires elders moeten onderbrengen. We zijn dan ook verheugd dat we eerder deze week de verkoop van dit onderdeel aan Gibson Brands konden aankondigen.

 

Kortom, de wereld heeft behoefte aan innovaties die gezondheid en duurzaamheid bevorderen. Ons portfolio biedt geweldige kansen in zowel gevestigde markten als groeimarkten.

 

In het afgelopen jaar hebben we onze merkidentiteit vernieuwd rondom het thema ‘innovatie’ en de effecten ervan op de levens van mensen. Naar mijn mening is de merkregel ‘Innovation and You’ een uitstekende weergave van onze strategie en positionering. Na de presentatie eind 2013 in Amsterdam hebben we onze vernieuwde merkidentiteit geïntroduceerd in de Verenigde Staten, China, Groot-Brittannië en onze thuismarkt.

 

We zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid een belangrijke factor is bij het creëren van waarde en uitstekende mogelijkheden biedt voor innovatie en groei, zelfs onder lastige omstandigheden. Het is dan ook bemoedigend om te zien dat we al in 2013 onze EcoVision-doelstelling voor omzet uit Groene Producten hebben behaald – twee jaar eerder dan gepland.

 

 

 

2. Accelerate! blijft vruchten afwerpen

 

In 2011 hebben we het Accelerate!-programma ingevoerd om een solide basis te leggen voor winstgevende groei. Doel van dit transformatieprogramma is om zinvolle innovaties te bieden aan onze klanten op lokale markten, en om dit sneller en beter te doen dan de concurrentie.

 

Zoals u weet is Accelerate! gericht op de volgende drie doelen:

 

  • Ten eerste willen we achterblijvende prestaties structureel verbeteren en onze bedrijfsprocessen optimaliseren door middel van het Philips Business System, de blauwdruk voor onze werkwijze.
  • Ten tweede willen we onze bedrijfsonderdelen laten uitgroeien tot wereldwijde marktleiders.
  • Ten slotte zijn we bezig met het creëren van nieuwe groeimogelijkheden.

 

 

In het kader van Accelerate! hebben we een aantal programma’s en initiatieven ingevoerd om onze bedrijfsprocessen te optimaliseren. Dit stelt ons in staat om sneller en tegen lagere kosten innovaties te ontwikkelen, met betere voorspelbaarheid, betere klantenservice, meer relevantie voor lokale markten, en uiteindelijk hogere winstgevendheid en hogere rendementen voor aandeelhouders.

 

We boeken uitstekende vooruitgang bij de omvorming van onze waardeketens in vier ‘Lean’ bedrijfsmodellen – voor producten, systemen, software en diensten – die mogelijk worden gemaakt door gestandaardiseerde processen en een effectief IT-landschap dat in ‘real time’ functioneert. Maar we zijn er nog niet.

 

Deze herziening van onze bedrijfsinfrastructuur is een belangrijke factor om onze doelstellingen voor 2016 te behalen. Dankzij de nieuwe infrastructuur kunnen we tevens onze groeimogelijkheden verbeteren door de klantgerichtheid te vergroten en onze innovaties sneller op de markt te brengen. Bovendien stelt het ons in staat om als ‘digitale onderneming’ te opereren, waarbij we onze producten online aan de man brengen en omzet genereren met waardeproposities die gebruikmaken van cloud-functionaliteit.

 

Tegelijkertijd zijn we bezig met het terugdringen van onze overheadkosten, en met behulp van ons ‘Design for Excellence’-programma willen we de kostprijs van onze producten tussen nu en 2016 met nog eens 1 miljard euro verlagen. Dit moet leiden tot een verdere verbetering van de brutomarges en onze concurrentiepositie op de markt.

 

Ik vergelijk Accelerate! graag met een marathon, en na drie jaar zijn we nu pas halverwege. Het is dan ook essentieel dat we het programma goed afronden.

 

 

 

3. Innovatie als onze motor

 

Optimalisatie van bedrijfsprocessen is één pijler van onze strategie. Innovatie is een tweede. Sinds de oprichting van Philips in 1891 zit innovatie ons in het bloed, en sinds de oprichting van Philips Research in 1914 maakt het ook deel uit van onze werkwijze. Philips is een topbedrijf geworden door ondernemerschap en innovatie te combineren, naar het voorbeeld van Anton en Gerard Philips.

 

We zullen blijven investeren in innovatie om onze omzet in de toekomst te waarborgen. In 2013 hebben we 1,7 miljard euro geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Dit bedrag vertegenwoordigt 7,4 procent van onze totale omzet.

 

Hoe brengen we onze innovatiestrategie nu in de praktijk? Ik wil graag een aantal recente veelbelovende en baanbrekende voorbeelden met u delen.

 

In deze digitale wereld ontwikkelen we ons geleidelijk van een productgerichte naar een oplossingsgerichte onderneming: we koppelen onze systemen aan elkaar en voegen onze diensten samen tot zinvolle oplossingen voor onze klanten. We werken bijvoorbeeld samen met klanten in de zorgsector om betere resultaten te bieden in meerjarige projecten, waarbij we gebruikmaken van nieuwe modellen om terugkerende inkomsten te genereren.

 

In dat kader heeft Philips een ‘memorandum of understanding’ getekend met MEDSI, het grootste netwerk van privéklinieken in Rusland. We gaan MEDSI-ziekenhuizen voorzien van onze nieuwste zorgapparatuur en -technologie, evenals (advies)diensten ter ondersteuning van het ziekenhuisbestuur.

 

We verwachten in de toekomst meer van dit soort grote projecten binnen te halen. Zo hopen we binnenkort een grote overeenkomst in Scandinavië te tekenen.

 

Consumer Lifestyle creëert en ontwikkelt zinvolle innovaties die vervolgens in lokale markten worden geïntroduceerd, waarbij we rekening houden met de lokale smaak, gewoonten en voorkeuren.

In China zien we een stijgende afzet van luchtzuiveringssystemen, keukenapparatuur en Philips AVENT-babyvoedingsproducten die speciaal zijn ontworpen voor Chinese baby’s.

 

Onze Airfryer-producten zijn nu verkrijgbaar in ruim 100 landen over de hele wereld, waardoor Philips is uitgegroeid tot ‘s werelds grootste aanbieder van ‘vetvrije’ friteuses. Ter illustratie: in onze thuismarkt Nederland hebben we in het eerste kwartaal van 2014 twee keer zoveel Airfryers verkocht als in dezelfde periode in 2013.

 

Onze positie als marktleider op het gebied van LED-verlichtingsproducten en -oplossingen is gebaseerd op onze langetermijninvesteringen in slimme, ‘connected’ verlichtingsoplossingen. Deze zijn bedoeld voor zowel consumenten als de groeiende zakelijke markt voor geïntegreerde systemen en diensten.

 

Op de Light + Building-beurs in Frankfurt hebben we onlangs een volledig assortiment slimme, ‘connected’ verlichtingssystemen voor woningen, bedrijven en steden gepresenteerd. Onze nieuwe verlichtingssystemen verbinden mensen, plaatsen en apparaten – thuis, op het werk en in steden over de hele wereld – en bieden meerwaarde voor stedenbouwkundigen en facilitair beheerders dankzij de mogelijkheden van ‘big data’. De reacties van onze klanten zijn uiterst positief.

 

Wist u dat Philips ook vooroploopt op het gebied van geavanceerde sportverlichting? Wij verzorgen al ruim 60 jaar de verlichting van sportevenementen over de hele wereld. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat we de verlichting zullen verzorgen voor negen van de twaalf stadions die deze zomer voor het voetbaltoernooi in Brazilië zullen worden gebruikt, inclusief de gevelverlichting van het Maracanã-stadion in Rio de Janeiro, het grootste stadion van Zuid-Amerika. In andere stadions zal ons ArenaVision-verlichtingssysteem ervoor zorgen dat de toeschouwers het spel optimaal kunnen volgen.

 

Een laatste voorbeeld is de Hue, een slim verlichtingssysteem dat je kunt bedienen via je smartphone. Hue is een geweldig succesverhaal. We werken momenteel aan de uitbreiding van ons assortiment ‘connected’ verlichtingsproducten voor woningen. U hebt misschien al even ‘gespeeld’ met de Hue-lamp buiten de zaal, en zo nee, dan raad ik u dit ten zeerste aan.

 

Ik wil tevens uw aandacht vestigen op enkele veelbelovende raakvlakken met bestaande activiteiten, die voortbouwen op onze sterke punten en goede mogelijkheden bieden voor toekomstige groei. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om digitale pathologie, diagnostiek ‘aan het bed’ en verlichtingsoplossingen voor de tuinbouw en stadslandbouw. We gaan meer investeren in deze veelbelovende nieuwe toepassingen om snelle groei te realiseren in deze grotendeels nog niet aangeboorde markten, waar we nieuwe oplossingen kunnen leveren aan onze klanten op basis van onze technologieën en expertise.

 

 

4. Resultaten in 2013

 

Al ons harde werk in 2013 heeft geleid tot goede resultaten.

 

Onze vergelijkbare omzet is met 3 procent toegenomen onder lastige economische omstandigheden. Onze groeiregio’s hebben opnieuw een grotere bijdrage geleverd aan de omzetgroei en waren verantwoordelijk voor 36 procent van de omzet in 2013.

 

Ons bedrijfsresultaat is met 27 procent gestegen, een zeer goede prestatie die mede te danken is aan een hogere behaalde EBITA in alle sectoren. Het nettoresultaat is aanzienlijk gestegen naar ca. 1,2 miljard euro.

 

 

 

4b. Doelstellingen voor 2013

 

Ik ben zeer verheugd dat we in 2013 een belangrijke mijlpaal hebben bereikt en onze financiële doelstellingen voor de middellange termijn hebben gerealiseerd.

De vergelijkbare omzet is in de periode 2012-2013 gestegen met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 4,5 procent, vergeleken met onze groeidoelstelling van 4 tot 6 procent. Deze groei is gerealiseerd tegen de achtergrond van een gemiddelde BBP-groei die 1 à 2 procentpunten lager lag dan de verwachte reële BBP-groei van 3 tot 4 procent.

 

Ons doel was ook om een EBITA-marge van 10 tot 12 procent te realiseren. De behaalde EBITA-marge bedroeg 10,5 procent, ondanks een langzamer groeiende markt, ongunstige wisselkoersen en veranderingen in de administratieve verwerking van pensioenen.

 

Ten derde hebben we een rendement op het geïnvesteerd vermogen van ruim 15 procent gerealiseerd, waarbij we ons doel van 12 à 14 procent hebben overtroffen.

 

 

 

4c. Dividendvoorstel / aandeleninkoopprogramma

 

Als teken van ons vertrouwen in de toekomst van Philips stellen we de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om het dividend dit jaar te verhogen naar 0,80 euro per gewoon aandeel, uit te keren in contanten of aandelen.

 

In juni 2013 hebben we het aandeleninkoopprogramma van 2 miljard euro afgerond dat in juli 2011 van start was gegaan. In oktober 2013 zijn we begonnen met een nieuw aandeleninkoopprogramma van 1,5 miljard euro. Aan het einde van maart 2014 was dit programma voor 14 procent afgerond.

 

 

 

5. Resultaten in het eerste kwartaal en vooruitzichten voor de rest van 2014

 

Ik wil nu onze resultaten in het eerste kwartaal kort bespreken, evenals de vooruitzichten voor de rest van het jaar.

 

Philips had een lastige start in 2014, en onze vorige week bekendgemaakte resultaten over het eerste kwartaal weerspiegelen dat. We hadden te maken met aanzienlijke negatieve wisselkoerseffecten, die zorgden voor een nominale omzetdaling van 5 procent. De winstmarge is gedaald met 1,8 procentpunt.

 

Daarnaast zagen we vertraagde groei in markten als China, Rusland en de Amerikaanse zorgmarkt. Positief is echter dat de vergelijkbare omzet van de sector Consumer Lifestyle met maar liefst 7 procent is toegenomen.

 

Uiteraard zijn we niet blij met de tijdelijke stopzetting van de productie van onze Healthcare-fabriek in Cleveland. Desondanks werden deze negatieve ontwikkelingen deels gecompenseerd door Accelerate!-maatregelen. Alle factoren samen hebben echter ertoe geleid dat de vergelijkbare omzet niet is gestegen en dat onze behaalde EBITA-marge met 1,3 procentpunt is gedaald.

 

Tegen deze achtergrond kunnen we concluderen dat 2014 een jaar met veel uitdagingen wordt. We hebben er echter alle vertrouwen in dat we onze financiële doelen voor de middellange termijn (2016) zullen behalen. Ter herinnering: deze doelen zijn een samengestelde jaarlijkse groei van de vergelijkbare omzet van 4 tot 6 procent in de periode 2014-2016, een behaalde EBITA-marge van 11 à 12 procent, en een rendement op het geïnvesteerd vermogen van meer dan 14 procent in 2016.

 

 

 

6. Conclusie

 

Dames en heren,

 

We hebben in 2013 aanzienlijke vooruitgang geboekt in het Accelerate!-traject. Ondanks de huidige tegenwind blijft Philips een zelfredzame organisatie. U kunt erop vertrouwen dat wij ons blijven inzetten om het volledige potentieel van Philips te benutten en de waarde van onze onderneming aanzienlijk te verhogen.

 

Namens het Executive Committee wil ik onze klanten, uiteraard onze medewerkers, en onze andere belanghebbenden, met name onze aandeelhouders, bedanken voor hun voortdurende steun.

 

Ik wil afsluiten met nog één belangrijk cijfer: 1,8 miljard. Dat is het aantal mensen dat wij in 2013 hebben bereikt met onze innovaties. Philips wil in 2025 het leven van drie miljard mensen per jaar verbeteren door middel van onze zinvolle innovaties. Dit is een geweldige inspiratie voor ons allemaal bij Philips, en ongetwijfeld ook voor u.

 

Hartelijk dank voor uw aandacht.

 

Click here to read the English version of the speech

  • https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/speeches/20140501-AGM-Frans-van-Houten-Dutch.html Link copied

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.