Privacykennisgeving voor de Philips-vacaturesite

Laatst bijgewerkt: 22 mei 2018

Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam (“Philips”), wil u graag laten weten hoe we informatie verzamelen, gebruiken en met anderen delen. Deze privacykennisgeving is van toepassing op alle persoonsgegevens van sollicitanten die door Koninklijke Philips N.V. of zijn dochtervennootschappen (Philips) worden verwerkt in verband met de Philips-vacaturesite.

De Philips-vacaturesite

U kunt solliciteren naar een functie bij Philips overal ter wereld via een online wervings- en sollicitatiesysteem. Via dit systeem kunt u een profiel aanmaken en solliciteren naar een specifieke vacature. Door deze applicatie te gebruiken en de gevraagde gegevens in te vullen levert u persoonsgegevens aan Philips in verband met het wervingsproces. Philips en onze dienstverleners (zoals genoemd onder ‘Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?’)

verwerken persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden, zoals de organisatie van selectieprocedures en sollicitatiebeheer.
 

Aanvullende informatie over het belang dat Philip hecht aan de bescherming van uw privacy vindt u op http://www.philips.com/privacy.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

“Persoonsgegevens” zijn gegevens die u als persoon identificeren of verwijzen naar een identificeerbare persoon.

Ten behoeve van de Talent Newsflash worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • Volledige naam;
 • E-mailadres;
 • Land van verblijf;
 • Belangstellingsgebieden;
 • Onvolledige sollicitatie;

 

Ten behoeve van het abonnement op vacaturemeldingen op de Philips-vacaturesite:

 • E-mailadres;

 

Ten behoeve van de persoonlijke vacaturesuggesties op de Philips-vacaturesite:

 • Openbaar LinkedIn-profiel.

Via cookies en vergelijkbare technologieën kunnen we de volgende informatie verzamelen:

 • IP-adres; 
 • Browsertype;
 • Taalinstellingen;
 • De website waar u vandaan komt en de website die u bezoekt; en 
 • De links waarop u klikt tijdens uw gebruik van onze sites en diensten.

Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

Wij en onze dienstverleners verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren, waaronder:
 

 • Via de Philips-vacaturesite: 
  we verzamelen persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt via het Talent Newsflash-formulier; en wanneer u zich aanmeldt voor vacaturemeldingen.

 

 • Van andere bronnen:
  als u uw openbare LinkedIn-profiel hebt gekoppeld nadat u zich hebt aangemeld voor persoonlijke vacaturesuggesties op de Philips-vacaturesite, deelt u bepaalde persoonsgegevens van uw sociale media-account met ons, zoals uw naam, e-mailadres, vaardigheden en andere informatie die u beschikbaar maakt voor gebruik wanneer u uw LinkedIn-account koppelt.

Met welk doel worden persoonsgegevens verzameld?

Wij en onze dienstverleners gebruiken persoonsgegevens voor onze legitieme zakelijke doelen, zoals:

 • Levering van de functionaliteit van de Philips-vacaturesite aan u, zoals zorgen dat u toegang hebt tot uw geregistreerde account;
 • Via LinkedIn functies aanbevelen die passen bij de vaardigheden van gebruikers;
 • Gebruikers via e-mail melden dat er nieuwe vacatures zijn;
 • Sollicitatieprocedures vergemakkelijken.

 

We voeren deze activiteiten uit met uw toestemming.

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Wij maken uw persoonsgegevens bekend aan de volgende dienstverleners:

- Phenom People, Inc. (200 Gilbraltar Road, Suite 315 Horsham, PA 19044, Groot-Brittannië);

- Workday, Inc. (6230 Stoneridge Mall Road Pleasanton, CA 94588, Verenigde Staten);

- Vacature Lts. (6-8 Standaard Plate, 2nd Floor, – London EC2A 3 BE, Groot-Brittannië);

 

Ten behoeve van onze cookies kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met:

- Omniture Adobe (Adobe Systems, Inc. 345 Park Ave. San Jose, CA 95110-2704, Verenigde Staten)

 

We delen uw persoonsgegevens zodat deze externe partijen diensten kunnen leveren, zoals webhosting, data-analyses, informatietechnologie en levering van aanverwante infrastructuur, levering via e-mail van vacaturemeldingen en andere diensten.

Cookies

De Philips-vacaturesites gebruiken "cookies", kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen, om de werking van de sites te verbeteren en om informatie over onlineactiviteit te verzamelen. Philips-websites gebruiken cookies voor verschillende doeleinden, zoals:

 

 • Het opslaan van uw voorkeuren en instellingen 
 • Aanmelding en verificatie 
 • Gerichte advertenties 
 • Site-analyses

 

Philips biedt browsercontroles om u te helpen cookies te beheren. U kunt cookies accepteren, maar het gebruik ervan voor gedragsgebonden gerichte advertenties uitschakelen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar bieden u de mogelijkheid om in uw browserinstellingen cookies te blokkeren. Als u cookies accepteert, kunt u ze later verwijderen.  

 

Via Omniture (Adobe), een analytische service van Microsoft, gebruiken we cookies en webbakens om cumulatieve statistieken te genereren met betrekking tot de effectiviteit van advertentiecampagnes of andere websiteactiviteiten.

Veiligheid

We trachten redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te treffen om persoonsgegevens binnen onze organisatie te beschermen. Indien u reden hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is, verzoeken we u ons direct op de hoogte te brengen volgens het hoofdstuk “Hoe contact met ons op te nemen?” hierna.

Wat zijn uw rechten?

 Als u:
(i)    vragen wilt stellen over hoe wij omgaan met persoonsgegevens; 

(ii)   een verzoek wilt indienen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beoordelen, corrigeren, updaten, verwijderen of beperken; 

(iii)   een verzoek wilt indienen om uw persoonsgegevens uit onze database te verwijderen; 

(iv)   uw instemming wilt intrekken met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens zonder dat dit de wettigheid van het gebruik voorafgaand aan deze intrekking aantast; 

(v)   bezwaar wilt maken tegen gebruik door ons van uw persoonsgegevens voor directe marketing of voor onze legitieme bedrijfsbelangen, of 

(vi)   een verzoek wilt indienen om een elektronische kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen om deze aan een ander bedrijf door te geven (voor zover u dit recht op gegevensportabiliteit hebt onder de van toepassing zijnde wet), kunt u contact met ons opnemen via privacy@philips.com. Wij zullen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving op uw verzoek reageren.

 

Maak in uw verzoek duidelijk welke persoonsgegevens u wilt laten veranderen, of u uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen uit onze database of laat ons anderszins weten welke beperkingen u aan ons gebruik van uw persoonsgegevens wilt stellen. Voor uw bescherming implementeren wij alleen verzoeken met betrekking tot de persoonsgegevens die zijn gekoppeld met het e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek toe te zenden en we moeten mogelijk uw identiteit controleren voordat we uw verzoek implementeren. We proberen zo snel als redelijkerwijs haalbaar is aan uw verzoek te voldoen.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig of toegestaan is met het oog op de doeleinde(n) waarvoor deze zijn verkregen. We hanteren onder meer de volgende criteria om onze bewaarperioden te bepalen:
 
(i)     de duur van onze doorlopende arbeidsrelatie met u; 

(ii)    of er een wettelijke verplichting is waaraan wij ons moeten houden; of 

(iii)   of bewaren raadzaam is met oog op onze wettelijke positie (zoals met betrekking tot van toepassing zijnde verjaringstermijnen, procesvoering of onderzoek door toezichthoudende autoriteiten).
 

Ten behoeve van de Philips-vacaturesite is de bewaarperiode 1 jaar vanaf de datum waarop u zich aanmeldt voor de Talent Newsflash of voor de vacaturemeldingen.

Grensoverschrijdende doorgiften 

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in een land buiten het land van uw woonplaats waar we faciliteiten hebben of waarin we met dienstverleners werken. Deze landen kunnen gegevensbeschermingsregels hebben die anders zijn dan die van uw land. Onder bepaalde omstandigheden kunnen rechtbanken, rechtshandhavingsinstanties, toezichthoudende autoriteiten of veiligheidsdiensten in die andere landen recht hebben op toegang tot uw persoonsgegevens.
 

Indien u gevestigd bent in de EER, kunnen uw persoonsgegevens aan onze gelieerde ondernemingen in niet-EER-landen worden doorgegeven, waarvan de Europese Commissie erkent dat zij een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden volgens EER-standaarden. De volledige lijst met landen is hier beschikbaar.
 

De server van Phenom People bevindt zich in Virginia, VS. We hebben met deze dienstverlener adequate contractuele afspraken gemaakt, zoals de Europese modelclausules, om uw persoonsgegevens te beschermen.
 

Voor doorgiften tussen bedrijfsonderdelen van Philips (interne doorgiften) vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet adequaat worden geacht, hebben wij adequate maatregelen getroffen, zoals onze Bindende bedrijfsregels voor gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners om uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt een kopie van deze maatregelen ontvangen door de bovenstaande link te volgen of contact op te nemen met privacy@philips.com.

Updates van deze privacykennisgeving

Wij kunnen deze privacykennisgeving aanpassen. De zinsnede “LAATST BIJGEWERKT” bovenaan deze privacykennisgeving geeft aan wanneer deze privacykennisgeving voor het laatst is herzien. Aanzienlijke veranderingen worden gecommuniceerd en worden van kracht wanneer wij de herziene privacyverklaring op de Philips-vacaturesite plaatsen.

Hoe contact met ons op te nemen?

Indien u vragen hebt over deze privacykennisgeving en over de wijze waarop Philips uw persoonsgegevens gebruikt, kunt u contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris via privacy@philips.com. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit of een gegevensbeschermingsinstantie die bevoegd is voor uw land of regio of waar een vermeende inbreuk van de geldende gegevensbeschermingswetgeving plaatsvindt.